Objektreportage: Daginstitution med ru kanter

REFERENCER

Daginstitution med hjørner
og kanter

Hurtig vandtætning af bygninger fra Botament

Økologiske standarder spillede en central rolle i forbindelse med opførelsen af den nye daginstitution “In der Mühle” i Murg (Baden-Württemberg). Bygningen – som består af fem sammenhængende individuelle huse – blev derfor opført i træ. Under opførelsen af daginstitutionen var der især fokus på sokkelområdet. Med Botament’s reaktive vandtætning RD2 The Green 1 kunne overgangen fra trækonstruktionen til betonfundamentpladen forsegles pålideligt på trods af mange komplicerede hjørneformationer. Den hurtige hærdning af materialet garanterede en hurtig byggetid.

I Murg kommune i Baden-Württemberg blev det nye daginstitution “In der Mühle” realiseret i 2020. I planlægningsfasen stod det bestilte arkitektfirma Ernesto Preiser over for udfordringen med at finde et passende byggekoncept til den smalle og lange grund. Derfor er der i designet lagt op til en række fem bygninger med sadeltage, der går i forlængelse af hinanden. På denne måde kunne det store bygningsvolumen opdeles på en smart måde og den tilgængelige plads udnyttes optimalt. Den toetagers børnehave har plads til tre vuggestuegrupper og tre almindelige grupper og har et rummeligt udendørs legeområde.

Bæredygtighed og økonomisk effektivitet kombineret

Målet var at skabe en bygning af høj bæredygtig kvalitet, som også understreger Murg Kommunes økologiske orientering. Med henvisning til et savværk, der tidligere stod på ejendommen, besluttede de ansvarlige for projektet at vælge en trækonstruktion. Det økologiske byggemateriale bestemmer daginstitutionens udseende både ude og inde, giver rummene en varm atmosfære og sørger frem for alt for et sundt indeklima. Træbyggeriet viste sig også at være økonomisk: Der blev opnået hurtige byggeforløb ved hjælp af præfabrikerede lignotrend-komponenter til vægge, lofter og tage i daginstitutionen.

Udfordringen med områder i kontakt med jorden

Under opførelsen blev der lagt særlig vægt på udformningen af det følsomme sokkelområde, som danner overgangen fra betonfundamentpladen til træstrukturen. En funktionel og professionel vandtætning, der beskytter mod påvirkninger som f.eks. salte, mineraler, fugt og ændringer i frost og tøvejr, er afgørende på dette område. I forbindelse med vandtætningsarbejdet viste det sig imidlertid, at daginstitutionens snoede konstruktion og facadestruktur var en udfordring. Så vanskeligheden var at forsegle de mange hjørner sikkert. Tømrerfirmaet Kock & Götte fra Weilheim, som udførte arbejdet, opdagede, at en kold selvklæbende bitumenafdækning ikke ville have været hensigtsmæssig. Bølgedannelse og manglende vedhæftning til gulvpladen talte imod en forsegling med KSK.

Reaktiv forsegling som et alternativ

Endelig blev der fundet en passende løsning til det udfordrende projekt i form af Botament’s reaktive imprægnering. Botament RD2 The Green 1 er en to-komponent reaktiv imprægnering til nybyggeri og renovering. Løsningen er først og fremmest kendetegnet ved sine gode forarbejdningsegenskaber. Imprægneringen kan både spartles, pensles og sprøjtes og kan hurtigt efterbehandles. Takket være en optisk kontrol af gennemtørring er det let at bestemme tiden for det efterfølgende arbejde. Den høje fleksibilitet og de revneoverbyggende egenskaber giver håndværkerne også en høj grad af sikkerhed under udførelsen. I modsætning til bitumenfugemasser kan man undlade at bruge primer og stof, og dermed kan man opnå kortere byggetider. RD2 scorer også point ud fra et økologisk synspunkt. Det skyldes, at byggematerialet er bitumenfrit og derfor særligt miljøvenligt.

Ukompliceret forarbejdning – Bæredygtig sikkerhed

Udførelsen blev udført i overensstemmelse med specifikationerne. Først blev underlaget gjort vådt med en fugtig klud på de nødvendige steder. Efterfølgende blev Botament RD2 anvendt som en ridsefyldning for at forsegle hulrum og porer. Efter tørring blev det første vandtætningslag påført. I det næste trin blev den tværelastiske PB-portaltætningstape, der er lamineret med fleece på begge sider, indlejret i laget. En selvklæbende strimmel gør det nemt og hurtigt at installere. Desuden blev den meget elastiske og rivefaste SB 78-systemtape fra Botament og de tilsvarende formstøbte dele anvendt til at danne de indre og ydre hjørner. Botament butyltape blev brugt til at tætne forbindelses- og hjørnesamlinger. Overfyldningen blev udført med et andet lag imprægnering.

I perioden fra august til september 2019 blev basen fuldstændig forseglet. De vigtigste argumenter for at bruge Botament’s vandtætning var den gode forarbejdning og den enkle hjørneformning. Desuden beskytter det diffusionsåbne materiale ikke kun det følsomme sokkelområde mod indtrængende fugt udefra, men fremmer også opretholdelsen af et konstant træfugtindhold inde i konstruktionen. På grund af komponenternes høje tørrereserve bliver træet ikke overfugtet. På denne måde giver den reaktive vandtætning den samlede konstruktion et stort potentiale for frihed fra strukturelle skader. Professionel sokkelforsegling er et vigtigt bidrag til vuggestuens levetid. Det skyldes, at det beskytter bygningen på lang sigt og bæredygtigt mod ydre påvirkninger og forhindrer fugtskader.

Byggeplade:
Byggeprojekt: Nybyggeri af daginstitution “In der Mühle”, Murg
Klient: Borgmesterkontoret i Murg, Murg
Arkitektur: Arkitektfirmaet Ernesto Preiser, Waldshut-Tiengen
Producent af vandtætnings- og flisebelægningssystem: Botament GmbH, Bottrop
Vandtætningsarbejde: Tømrerfirma Kock & Götte, Weilheim
Gennemførelsesperiode: august 2019 til september 2019

Der blev bygget en ny daginstitution i trækonstruktion i kommunen Murg i Baden-Württemberg. Foto: Foto & Design Agency, Waldshut
Det store bygningsvolumen blev på en smart måde opdelt af fem strukturer - hver med et sadeltag. Foto: Foto & Design Agency, Waldshut
Det økologiske byggemateriale træ er afgørende for bygningens udseende indvendigt og udvendigt. Foto: Foto & Design Agency, Waldshut
Træ skaber en behagelig atmosfære og et sundt indeklima i rummene. Foto: Foto & Design Agency, Waldshut
Ud over den reaktive vandtætning RD2 The Green 1 blev der anvendt PB portalforseglingstape, SB 78 systemtape og butylforseglingstape fra Botament til at forsegle soklen. Foto: Ernesto Preiser
Især hjørneformationen var let at udføre med Botament's reaktive fugemasse. Foto: Ernesto Preiser